Paginacija

ALKOHOLIZAM
ALKOHOLIZAM
Klara Milašinović
Alkohol kao legalan opijat široko je rasprostranjen diljem svijeta, a ovisnost o njemu, alkoholizam, pojavljuje se među svim slojevima društva. Alkoholizam u čovjekov život donosi propadanje u svakom smislu. Osoba uništava svoje tijelo na fizičkoj i psihičkoj razini, razaraju se obitelji, prijateljstva, poslovni odnosi. Kada se govori o osobnom propadanju tijela, organ koji je najviše pogođen samom bolesti alkoholizma jest, naravno, jetra s obzirom na to da ona prerađuje alkohol....
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA
ALZHEIMEROVA DEMENCIJA
Sara Gec
Demencija je zajednički naziv za grupu simptoma uzrokovanih poremećajem rada mozga. Demencija je oblik kroničnog moždanog sindroma s višestrukim kognitivnim poremećajima, od kojih je najvažniji oštećenje pamćenja. Alzheimerova demencija je najčešći i najpoznatiji oblik demencije, a zaslužna je za dvije trećine slučajeva. Alzheimerova demencija je duga, teška, neizlječiva i iscrpljujuća bolest za oboljelu osobu i njezinu obitelj. Pacijentu je potrebna sva podrška njegove...
BOBATH PEDIJATRIJSKI KONCEPT KOD NEURORIZIČNE DJECE
BOBATH PEDIJATRIJSKI KONCEPT KOD NEURORIZIČNE DJECE
David Čuni
Veliki broj istraživanja i stručnjaka naglašava što ranije, odnosno pravovremeno prepoznavanje uzroka tj. problema i provođenje terapije upravo kao rješenje tih problema. Djeca mogu biti rođena s neurološkom bolesti ili je steći tijekom ili nakon poroda. Do neuroloških poremećaja dolazi kada se pojave abnormalnosti u mozgu, živčanom sustavu ili mišićnom sustavu. Isto tako može doći do određenih neuroloških poremećaja i u kasnijem dijelu života kao posljedica loših...
Biologija i funkcija pluća
Biologija i funkcija pluća
Ljudevit Došlić
Čovjek bez pluća ne bi mogao živjeti jer naše tijelo ne može preživjeti bez kisika duže od pet do deset minuta. Pluća su organ koji se sastoji od dva plućna krila, koja su u zdravog odraslog čovjeka blijedo-ružičaste. Njihov anatomski oblik podsjeća na stablo koje je puno plodova, a plodovi su male vrećice koje nazivamo alveole i one „donose“ plod, tj. u njima se događa izmjena plinova, kisik ulazi u naše tijelo i ugljikov dioksid se izbacuje iz našeg tijela procesom...
CERVIKALNI BOLNI SINDROM
CERVIKALNI BOLNI SINDROM
Marina Baković
Kralježnica daje potporu tijelu te se sastoji 33-34 kralješka, a od toga njih sedam pripada cervikalnom dijelu. Kralješke povezuju intervertebralni diskovi. Pokreti cervikalne kralježnice mogu se izvoditi u sve tri ravnine te je ona najpokretljivija regija kralježnice. Zbog sjedilačkog načina života javljaju se bolni sindromi, jedan od najčešćih je cervikalni bolni sindrom na čiji nastanak utječe niz čimbenika poput manjka tjelesne aktivnosti, prekomjernog naprezanja mišića,...
Cerebralna paraliza
Cerebralna paraliza
Božica Škrivanek
Cerebralna paraliza je najčešći uzrok neuromotornih odstupanja kod djece. Ona je klinički entitet kojim se označuje skupina neprogresivnih te promjenjivih motoričkih promjena koje su nastale oštećenjem mozga u ranom stadiju života. Prevalencija je 2- 3 djece na 1000 živorođene djece. Posljedice oštećenja utječu na motoričku funkciju, kognitivni i mišićno- koštani razvoj. Raniji znakovi se razlikuju zbog vrsta i razina invaliditeta. Jedan od glavnih znakova da dijete ima...
DISFAGIJA
DISFAGIJA
Bruno Matovina
Disfagija je bolest koju označava otežano gutanje. Dolazi od grčkih riječi dys- što znači „otežano“, „teško“ ili „poremećaj“ i -phagia što znači „jesti“. Dijelimo ju na orofaringealnu i ezofagealnu, ovisno o tome u kojem dijelu tijela nastaju poremećaji u gutanju. Orofaringealni dio zahvaća sve poteškoće u gutanju koje nastaju iznad gornjeg sfinktera jednjaka, a ezofagealni dio zahvaća sve poteškoće koje nastaju ispod gornjeg sfinktera jednjaka. Disfagija...
Distoni sindrom
Distoni sindrom
Maja Ferko
Distoni sindrom je poremećaj kretanja kojeg karakterziraju trajne mišićne kontrakcije koje dovode do abnormalnih obrazaca pokreta. Distonija može biti prisutna kod djece i kod odraslih. Karakterizira ju promjenjiv mišićni tonus. Može se dijeliti prema dobi pojave, etiologiji, simptomima i prema zahvaćenosti dijelova tijela. Distonija se u djece liječi farmakoterapijom kao i fizikalnom terapijom. Jedan od najpoznatijih metoda liječenja je botulinum toksinom. Poželjno je dijete što...
FANTOMSKA BOL UDOVA – KARAKTERISTIKE, UZROCI I LIJEČENJE
FANTOMSKA BOL UDOVA – KARAKTERISTIKE, UZROCI I LIJEČENJE
Matija Jerković
Fantomska bol udova je fenomen koji se javlja u amputiranome dijelu tijela. Možemo ga svrstati u post amputacijske sindrome, zajedno s fantomskim senzacijama i boli bataljka. Fantomska bol zahvaća većinu osoba s amputiranim dijelom tijela. Bol se obično javlja u epizodama u obliku žarenja, peckanja, probadanja, stiskanja. Postoje čimbenici koji egzacerbiraju bol - umor, anksioznost, emocionalni te okolišni faktori. Tu su i rizični čimbenici poput katastrofiziranja i pasivnih...
FIZIOTERAPIJA KOD DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
FIZIOTERAPIJA KOD DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM
Dinko Draženović
Cerebralna paraliza (CP) kao pojam pri put u medicini se spominje tijekom dvadesetog stoljeća. To je zapravo klinički entitet, a ne bolest kao što većina ljudi misli. Najbolja definicija cerebralne paralize je skupina poremećaja koji uključuju odstupanje od normalnog pokreta i posture dijelova tijela, a nastaje zbog oštećenja prilikom razvoja nezrelog mozga. To je zapravo stanje čije oštećenje nema incidenciju daljnje progresije, ali je klinička slika promjenjiva. Etiologija...
FIZIOTERAPIJA KOD NEURORIZIČNE DJECE
FIZIOTERAPIJA KOD NEURORIZIČNE DJECE
Ana Tomorad
U ovom radu opisan je normalan razvoj djeteta, razvoj neurorizičnog djeteta i primjena fizioterapije kod istog. Normalan motorički razvoj djece definira se kao proces učenja obrazaca kretanja i motorička znanja kod djece te ga je nužno poznavati kako bi se lakše i bolje prepoznala odstupanja od istoga. Neurorazvojno odstupanje može biti nisko ili blago neurorizično (usporen neuromotorni razvoj, nespretnost fine i grube motorike, poremećaj komunikacije - smetnje pamćenja, govora,...
FIZIOTERAPIJA KOD TRAUMATSKE OZLJEDE MOZGA
FIZIOTERAPIJA KOD TRAUMATSKE OZLJEDE MOZGA
Maja Kos
Traumatske ozljede mozga (TOM) predstavljaju značajan zdravstveni izazov diljem svijeta, s potencijalno dugotrajnim i teškim posljedicama za pacijente. Definiraju se kao ozljede koje su nastale kao posljedica fizičkog udara ili traume lubanje što rezultira oštećenjem mozga. To mogu biti različite vrste ozljeda, uključujući udarce, padove, prometne nesreće, sportske ozljede ili druge nezgode koje uzrokuju iznenadni i snažan mehanički utjecaj na glavu. One mogu biti blage,...

Paginacija